Hayvansal Gıdaların Güvenliği ve Soğuk Zincir

Hayvansal Gıdaların Güvenliği ve Soğuk Zincir

Hayvansal Gıdaların Güvenliği ve Soğuk Zincir

Sıcaklık değişimlerine bağlı olarak gıdalarda mikroorganizmalar üremektedir. Söz konusu bu mikroorganizmalar gıdanın besin değerini düşürebilmekte ve gıdanının bozulmasına yol açabilmektedir. Bu nedenle hayvansal gıda, süt ürünleri, meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ve hızla mikroorganizma üretebilen gıdalarda soğuk zincir uygulaması yapılmaktadır.

Soğuk zincir, hayvansal gıdaların üretim aşamasından başlayarak sevkiyat, depolama ve tüketim aşamasına kadar tüm süreçlerinde hayvansal gıdaları düşük sıcaklıkta saklanması işlemine denilmektedir. Soğuk zincirin bozulmadan üretilen gıdaların tüketiciye ulaştırılması gıdanın güvenliği açısından son derece önemlidir.

Dana iç yağ, dana böbrek yağı, kavram yağı, dana gömlek yağı gibi hayvansal gıdaların işlenmesi ve tüketicisine ulaştırılmasında da soğuk zincirin kırılmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Günümüzde tedarik noktalarında yaşanan artış, gıda tüketicilerinin güvenilir gıdaya ulaşmasını önemli hale getirmiştir. Küçük ölçekli market ve işletmelerden büyük ölçekli marketlere kadar geniş bir tedarik ağına sahip olan gıda sektöründe gıdaların güvenilir şekilde muhafaza edilmesinde soğuk zincirin önemi artmaktadır.

Soğuk zincirde uygulanacak sıcaklık değerleri üretimi yapılan gıdanın türüne göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle ürünlerin güvenilir bir şekilde üretilmesi ve işlenmesi için uygun sıcaklığın belirlenmesi önemlidir.

Üretimin herhangi bir noktasında belirlenen ısı şartlarının bozulması soğuk zincirin kırılması anlamına gelmektedir. Soğuk zincirin kırılması gıda güvenliği açısından risk oluşmasına neden olmaktadır.